Facebookgrupp

VerksamhetRFSL

RFSL Halland har nu en FB grupp där vi meddelar och debiterar våra hjärtefrågor. För att bli medlem skall du uppfylla reglerna för gruppen.
Du är eller har för avsikt att bli medlem i RFSL Halland.
Du kommer till FB-gruppen här