Ny translag NU

RFSL


RFSL och Amnesty har startat en namninsamling för en ny könstillhörighetslag. Vi kommer att lämna över namninsamlingen till regeringen när World Pride slutar, den 22 augusti i år.

Klicka här