Styrelsen

Om ossRFSL

Styrelseordförande: Cornelius Marsico
Ledamot: Tiago Cortinhal
Sekreterare: Ted Berkovics

Suppleanter: Edy Magnusson, Jenny Sjöstedt

Tillförordnad kassör: Lena Eriksson