Styrelsen

Om ossRFSL

Styrelseordförande: Lena Eriksson
Vise Ordförande: Edy Magnusson
Kassör: Tomas Berkovics
Sekreterare: Ted Berkovics
Ledamöter: Jenny Sjöstedt
Suppleanter: Pernilla Fröman, William Stålhede, Kristian Lindberg