RFSL Halland

Om ossRFSL

Välkomna till RFSL Halland.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL Halland är en ideell organisation som grundades 1993. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.

RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7000 medlemmar och 36 avdelningar spridda över Sverige.

RFSL bedriver en mängd olika verksamheter och projekt. Till exempel har RFSL Sverige en stödmottagning, en utbildnings- och certifieringsverksamhet, verksamheten Newcomers (en stödgrupp och mötesplats för nyanlända i Sverige) och en enhet som arbetar särskilt med hiv och hälsa. RFSL:s internationella arbete är också omfattande och vi samarbetar med med hbtq-organisationer i till exempel Sydafrika och Indonesien.

RFSL Halland är en social mötesplats, där medlemmar kan delta i olika aktiviteter, såsom föreläsningar, Transträffar, Senioraktiviteter, cafékvällar, pridefiranden och workshops. RFSL Halland arbetar därutöver med löpande politisk påverkan och opinionsbildning.

Gör skillnad
Ge ditt bidrag till
RFSL Halland.
Swish 123 239 3031

Vill du komma i kontakt med oss skicka mail till halland@rfsl.se